• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

VluchtelingenWerk is op zoek naar een spreekuurmedewerker op de maandag en/of vrijdag (van 10.00 tot 12.00 uur).

Stichting De Welle

VluchtelingenWerk is op zoek naar een spreekuurmedewerker op de maandag en/of vrijdag (van 10.00 tot 12.00 uur). 

De werktijden zijn echter van 9.30 tot 12.30 uur. Het betreft een vrijwilligersfunctie. 

VluchtelingenWerk houdt spreekuur op maandag van 10.00 tot 11.30 uur, dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur, woensdag van 13.30 tot 15.00 uur, donderdag van 13.30 tot 15.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op deze tijdstippen kunnen cliënten, vrijwilligers en andere belangstellenden zonder afspraak terecht bij VluchtelingenWerk.

De statushouders komen dan met de meest uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld (zorg)verzekeringen, belastingformulieren, diverse abonnementen. Ook komen deze mensen met vragen van persoonlijke aard, die worden vaak doorverwezen naar de coördinator. Vragen over juridische zaken worden altijd doorverwezen naar het spreekuur van de juridische taakgroep, deze is elke dinsdagochtend aanwezig. Wij zijn dus echt op zoek naar vrijwilligers die de vluchtelingen kunnen helpen met praktische vragen over algemene zaken. Geen dag is hetzelfde bij VluchtelingenWerk Nijverdal. Lijkt deze variatie en uitdaging u iets? Bel dan naar 0548-638790 en vraag naar Marije Leferink. U kunt ook mailen naar m.leferink@stichtingdewelle.nl.

Wij vragen:

 • Belangstelling voor en affiniteit met vluchtelingen;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk!);
 • Kennis van Word en Excel;
 • Goede communicatieve vaardigheden en psychische evenwichtigheid;
 • Dat u in staat bent zich snel werkprocedures eigen te maken;
 • Dat u onder hoge druk kan werken;
 • Kennis van de sociale kaart in de regio of de bereidheid deze te verwerven;
 • Een flexibele en oplossingsgerichte instelling;
 • Planmatig te kunnen werken;
 • HBO werk en denkniveau;
 • Bereid zijn om te leren;
 • Gemiddeld 6 uur per week beschikbaar; in samenspraak op maandag en/of vrijdag.

Taken:

 • Ondersteuning bieden bij het regelen van de eerste basisvoorzieningen d.m.v. de werkinstructies;
 • Dat u uitvoering geeft aan het begeleidingsplan zoals reeds opgesteld door de coördinator;
 • Helpen bij het invullen van formulieren;
 • Begeleiden bij de aanmelding en inschrijving bij scholen voor minderjarige statushouders;
 • Uitleg geven over de werking van procedures en instanties;
 • Bemiddelen in contacten tussen vluchtelingen en instellingen;
 • Doorverwijzen van cliënten naar de verschillende relevante instellingen;
 • Een vertrouwensband opbouwen met de cliënt en hem een luisterend oor bieden;
 • Rapportages kunnen opstellen;
 • Dat u deelneemt aan overlegvormen en bijscholingsmomenten.

Wij bieden:

 • Prettige samenwerking in een team enthousiaste vrijwilligers;
 • Werken binnen een professionele organisatie met goede begeleiding;
 • Leuke, interessante ontmoetingen;
 • Scholing en cursussen.

Meer informatie of wilt u een keer meelopen om te kijken of het bij u past? Dan kunt u bellen naar 0548-638790 en vragen naar Marije Leferink of mail naar m.leferink@stichtingdewelle.nl  

We merken vaak dat mensen deze vrijwilligersfunctie onderschatten. Het is een belangrijke taak binnen het VluchtelingenWerk wat veel diversiteit kent. Het vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.