• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Vraag nu een wijkschouw aan!

Stichting De Welle

Een wijkschouw is een effectieve manier om risico’s en kwetsbare plekken of situaties rond de woning en in de buurt in beeld te krijgen. Tijdens de schouw wordt samen met raadsleden, politie, Woningstichting gekeken of er zichtbare risico’s zijn die afbreuk doen aan de veiligheid in de woonomgeving. Dit heeft in het verleden al verrassende inzichten en initiatieven opgeleverd. Een wijkschouw kan worden aangevraagd via of door de wijkvereniging in uw buurt. Opgeven kan bij Ina Aitink van Stichting De Welle. Telefoon: 0548-638810 of via e-mail: i.aitink@stichtingdewelle.nl.