• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Vrijwillige Welzijnscoach gezocht!

1024 678 Stichting De Welle

Stichting De Welle en Stichting Dimence, gaan samen van start met het project ‘Welzijn Op Recept’: Wij richten ons op mensen, die moeite hebben om mee te doen in de samenleving.
Veel mensen (18+) die bij een huisarts of eerstelijnsprofessional komen met eenzaamheid, somberheid, stress, angst of lichamelijke klachten zijn niet gebaat bij medicijnen of een behandeling. Deze klachten lijken namelijk af te kunnen nemen door welzijnsactiviteiten en/ of verbreding van hun netwerk. Deze mensen krijgen een doorverwijzing naar Welzijn op recept voor advies en coaching.

Werkzaamheden:
De vrijwillige welzijnscoach wordt op basis van karakter, interesses en beschikbaarheid één op één gekoppeld aan deelnemer(s). Hij of zij gaat samen met de deelnemer kijken naar wensen, talenten en behoeften van de deelnemer. Taken: Via huisbezoeken ongeveer 1x per week de hulpvrager ondersteunen en begeleiden bij het benutten van mogelijkheden en het ontwikkelen van (verborgen) kwaliteiten. Indien gewenst de hulpvrager begeleiden bij het weer opbouwen, versterken of uitbreiden van de sociale contacten. Deelnemen aan bijeenkomsten met andere welzijnscoaches. Vastleggen van de werkzaamheden en deelnemen aan evaluatiegesprekken van het project.

Scholing en begeleiding: Trainingen en Intervisie. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de beroepskracht waarmee taken en acties worden afgestemd. Vrijwilligers zijn onze collega’s. Hun werk is nooit vrijblijvend en altijd serieus: met een eigen verantwoordelijkheid. Zo gaan we ook met hen om, met een vrijwilligersbeleid dat lijkt op een personeelsbeleid.

Functie eisen: Je bent een teamplayer, want Welzijn op recept organiseer je met elkaar. Je bent geduldig en communicatief vaardig. Je creëert een goede sfeer en betrekt deelnemers bij de gesprekken en activiteiten. Je hebt affiniteit en kan omgaan met mensen met verschillende achtergronden (waaronder senioren, die voor het grootste gedeelte onder de doelgroep vallen).  Je kent je grenzen en bespreekt zo nodig de hulpvraag met de professionele kracht die aanwezig is. Je vind plezier, betrokkenheid en professionaliteit belangrijk. Je bent bereid om deel te nemen aan intervisie en trainingen. Verder ben je voor langere tijd minimaal 2 uur per week beschikbaar (contract voor onbepaalde tijd, meer uren mogelijk in overleg). Tot slot beschik je over een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG).