• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Vrijwilliger stopt op 92-jarige leeftijd

Stichting De Welle

Na ruim 8 jaar betrokken te zijn geweest bij de Wmo-raad en themagroepen heeft Ben Zeehandelaar op 92-jarige leeftijd besloten te stoppen met zijn werkzaamheden. Hij is vanaf het eerste begin betrokken geweest bij de oprichting van de Wmo-raad en is daarna als voorzitter van de themagroep Mantelzorg verder gegaan. Hij heeft aangegeven een hele leuke tijd te hebben gehad, maar door veranderingen in de zorg wil hij zich graag actiever in gaan zetten voor de cliëntenraad van de Hoge Es. Met zijn humor, kennis en brede bestuurlijke vaardigheid heeft hij zich de afgelopen jaren ingezet om mantelzorg op de kaart te zetten in de gemeente Hellendoorn. De Wmo-raad bestaat uit vrijwilligers en adviseert het college van B & W gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid en wordt ondersteund door Stichting De Welle. U kunt hen volgen via facebook/wmoraadhellendoorn.