• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Vrijwilligersvacature: huisbezoeker

Stichting De Welle

De huisbezoeker bezoekt de cliënten op geijkte momenten in de begeleiding die wordt geboden door VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn. De geijkte momenten zijn als volgt:

  • 1 ½ maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar en 3 jaar.
  • Bij de huisbezoeken vanaf 6 maanden en verder worden vragenlijsten gehanteerd om te beoordelen op welke aspecten men zich heeft ontwikkeld. De volgende aspecten komen aan de orde: huisvesting, financiën, gezondheidszorg (en andere instanties), opleiding en werk. U coacht de cliënt(en) op zelfredzaamheid. Hierbij wordt u ondersteund door de coördinator. 
  • Daarnaast wordt er gekeken hoe ‘hoog’ iemand op de participatieladder staat en is er inzicht of en hoe iemand zich ontwikkeld heeft. U wordt hierin getraind.
  • Ook kunt u worden gevraagd om incidenteel bij een cliënt langs te gaan met een specifiek doel die u van tevoren heeft ontvangen.

U maakt deel uit van de taakgroep maatschappelijke begeleiding, waar gemiddeld zo’n tien vrijwilligers werkzaam zijn. We vragen dat u naast de huisbezoeken eens in de zes weken ook bij de vergadering aanwezig bent. U legt verantwoording af aan de coördinator.  Nieuwe huisbezoekers worden ‘ingewerkt’ door meer ervaren huisbezoekers.

Wij vragen:

  • Zelfstandig kunnen werken
  • Assertiviteit, grenzen kunnen stellen/ aangeven/ bewaken en hier bewust van zijn
  • Communicatief vaardig zijn
  • Sociale inslag hebben met oog voor het stimuleren naar zelfredzaamheid
  • Goede computervaardigheden

Geïnteresseerd? Mail naar vluchtelingenwerk@stichtingdewelle.nl