• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

(Vrijwilligers)werk voor statushouders? Het kan (en mag)!

Stichting De Welle

De recente asielstroom leidt niet alleen tot uitdagingen; het leidt
ook tot kansen. Een groot deel van de vluchtelingen in Nederland is inmiddels statushouder en mag aan het werk. Wilt u ook een vluchteling in dienst nemen? Met dit stappenplan weet u binnen twee minuten of u iemand mag aannemen!

Heeft u of kent u een bedrijf/organisatie die open staat om statushouders aan het (vrijwilligers) werk te helpen, benader ons dan via: vluchtelingenwerk@stichtingdewelle.nl.

Klik hier voor het stappen plan!