• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Waarderingsavond voor vrijwilligers kan 19 maart helaas niet doorgaan

1024 683 Stichting De Welle

De waarderingsavond voor vrijwilligers op donderdag 19 maart komt helaas te vervallen. De waarderingsavond zou in Reggesteyn plaatsvinden. Echter de school heeft besloten om de komende periode alle bijzondere activiteiten van derden op de onderwijslocatie niet door te laten gaan. Dit doet de school als voorzorgsmaatregel voor leerlingen en het onderwijzend personeel om daarmee mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De organisatoren van deze waarderingsavond, Stichting De Welle en gemeente Hellendoorn, begrijpen en respecteren deze keuze van Reggesteyn.

De gemeente en De Welle bekijken of het mogelijk is om de waarderingsavond voor vrijwilligers te verplaatsen naar een nieuwe datum dit najaar. Zodra hierover een besluit is genomen, informeren de organisatoren de vrijwilligers die zich hiervoor hadden aangemeld persoonlijk.