• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Welke activiteiten moeten er deze zomer georganiseerd worden?

Stichting De Welle

Het ouderen- en jongerenwerk van Stichting De Welle wil door middel van een korte vragenlijst graag weten welke behoefte er is aan zomeractiviteiten en welke activiteiten er georganiseerd zouden moeten worden deze zomerperiode. Het betreft hier twee verschillende vragenlijsten, één voor senioren (vanaf 60 jaar), de andere vragenlijst voor jongeren (vanaf 10 tot en met 21 jaar).

Tot eind april kan de vragenlijst ingevuld en ingestuurd worden. Welke activiteiten zouden het jongeren- en ouderenwerk volgens jou moeten organiseren komende zomer? Het achterlaten van persoonlijke gegevens is niet noodzakelijk, tenzij men er zelf voor kiest om op de hoogte gehouden te willen worden van activiteiten of deel te willen nemen aan de prijsvraag. Bij de prijsvraag zal door middel van loting later bepaald worden wie de winnaar is!

Link naar vragenlijst voor senioren: http://tinyurl.com/vragenlijstsen

Link naar vragenlijst voor jongeren: http://tinyurl.com/vragenlijstjon

Ook via Even Buurten / Signaal zal de vragenlijst beschikbaar zijn vanaf medio april. Wanneer er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met:

Ouderen: Kitty van der Steege 06 – 12216966

Jongeren: Bas Evers 06 – 81791622