• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Wethouder Coes bij Wmo-raadsvergadering

Stichting De Welle

Dinsdag  25 oktober vergadert de Wmo-raad om 19.30 uur in Het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Wethouder Coes zal bij dit overleg aanwezig zijn en zal tevens als voorzitter optreden. De Wmo-raad adviseert het college van B & W gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid. U kunt hen volgen via facebook/wmoraadhellendoorn. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. De agenda kunt u downloaden op www.wmoraadhellendoorn.nl. Ook kunt u op de dag van de bijeenkomst contact opnemen met het secretariaat (Stichting De Welle), telefoon 0548 – 63 88 03.