• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

‘Wij zijn vuurwerk veilig’

1024 683 Stichting De Welle

Jongeren bewust maken van de gevaren van vuurwerk, maar vooral ook hoe ze vuurwerk veilig kunnen afsteken. Dat is het doel van de vuurwerkvoorlichting van het jongerenwerk van De Welle. Tussen 9 en 20 december bezoeken de jongerenwerkers 777 basisschoolleerlingen in zowel de gemeente Hellendoorn als Wierden. Met het keurmerk ‘Wij zijn vuurwerk veilig’ op het schoolplein laten de ruim dertig deelnemende scholen zien dat hun leerlingen weten hoe ze veilig met vuurwerk moeten omgaan. Daarnaast gaan de jongerenwerkers op Oudjaarsdag weer op pad met de vuurwerkbus, ook in beide gemeentes. Kijk voor de locaties op Facebook: jongerencentrum place 2 be (Hellendoorn) / we jongerenwerk (Wierden) of op Instagram: jwdewelle.

Elk jaar raken ruim duizend mensen gewond als gevolg van vuurwerk. In bijna de helft van de gevallen gaat het om omstanders. De meeste verwondingen zijn aan het hoofd en de ogen. Marijke Grutterink, jongerenwerker De Welle: “Met deze voorlichting willen we jongeren vooral duidelijk maken waarop ze moeten letten als ze vuurwerk afsteken. Het gebruik van een aansteeklont en het opzetten van een vuurwerkbril is dan een goed begin. Hiervoor hebben we van Rubro Fireworks 1250 aansteeklonten en 200 vuurwerkbrillen gesponsord gekregen. Hiermee onderstreept ook Rubro Fireworks dat het veilig afsteken van vuurwerk voorop staat. Dit gaat immers veiliger met een aansteeklont dan bijvoorbeeld met een aansteker.”

Maar ook welke kleding je draagt, is van belang, zo bleek uit het experiment dat de jongerenwerkers hiervoor zelf hebben uitgevoerd. “Het maakt duidelijk verschil of je een spijkerbroek of een trainingsbroek draagt! Bij ons experiment bleek dat de stof van de spijkerbroek alleen zwart blakerde, terwijl de trainingsbroek gelijk begon te smelten! Dus hierbij alvast wat tips voor iedereen die vuurwerk gaat afsteken: Trek een katoenen (spijker)broek aan, draag geen kleding met een capuchon, zet een vuurwerkbril op, gebruik een lont en lees vooraf even de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk. En let tijdens het afsteken niet alleen op je eigen veiligheid, maar ook op anderen in je omgeving!”