• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Wijkavond 28 mei: Maak van de Kruidenwijk een prachtwijk

Stichting De Welle

Het afgelopen jaar zetten Reggewoon en de gemeente een leefbaarheidsonderzoek uit onder inwoners van de Kruidenwijk. Op basis van deze enquête maakte netwerk Buurt aan Zet! Nijverdal Noord samen met vier basisscholen in de Kruidenwijk een aangepast leefbaarheidsonderzoek voor de groepen 6, 7 en 8. Het doel van dit onderzoek was te achterhalen over hoe kinderen tegen het leven in de Kruidenwijk aan kijken. Leon Piksen, stagiaire bij De Welle, stelde het onderzoek op en  vond het uitermate boeiend om van deze kinderen te horen wat ze van hun leefomgeving vinden.

Op initiatief van de directeuren van de basisscholen in de Kruidenwijk, het netwerk Buurt aan Zet! en de wijkvereniging de Kruidenwijk wordt er op maandag 28 mei om 20.00 uur in het Kulturhus een wijkavond georganiseerd. Tijdens deze avond worden zowel het leefbaarheidsonderzoek voor volwassenen als het aangepaste onderzoek van de basisscholen gepresenteerd.  Hierna willen we met de bewoners van de Kruidenwijk in gesprek gaan over de gewenste leefbaarheid in  de deze wijk. Onder de noemer: “Maak van de Kruidenwijk een prachtwijk” bouwen we samen aan een mooie samenleving van verschillende generaties, waar zorg, aandacht en veiligheid optimaal zijn en waar het goed toeven is.  Leon Piksen licht het onderzoek op de vier scholen toe, Yvonne Posthuma van Stichting De Welle vertelt meer over het leefbaarheidsonderzoek.  Robbert Jan Perk brengt als gespreksleider samen met de wijkbewoners en overige aanwezigen in kaart waar de kansen en mogelijkheden liggen voor de Kruidenwijk. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom! Opgeven is niet nodig.

In het netwerk Buurt aan Zet! Nijverdal Noord hebben veel professionals regelmatig een overleg over het wel en wee in de Kruidenwijk.