• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Wijkschouw De Brake

Stichting De Welle

Op dinsdag 25 april staat er een wijkschouw gepland voor wijkvereniging ‘de Brake’ in Nijverdal. Om 19.00 uur is de start bij het wijkgebouw aan de Schipbeekstraat. Na de wandeling is er koffie om nog even na te praten.

Partners die betrokken zijn bij sociale en fysieke veiligheid gaan gezamenlijk de wijk in om de (zichtbare) problemen te inventariseren. Denk hierbij aan buurtbewoners, (bestuurs)leden van de wijkvereniging, raadsleden, vertegenwoordigers van politie, Woningstichting en Stichting De Welle. Tijdens deze wandeling worden zowel knelpunten als positieve punten besproken.

Besturen van wijkverenigingen en leefbaarheidsgroepen uit andere wijken of dorpen binnen de gemeente Hellendoorn kunnen zich aanmelden bij Ina Aitink van Stichting De Welle.              

Telefoon:0548 – 63 88 10, e-mail: i.aitink@stichtingdewelle.nl.