• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Wijkschouw Groot Lochter

Stichting De Welle

In de wijk Groot Lochter wordt op dinsdag 26 mei de jaarlijkse wijkschouw gehouden.  Tijdens deze wijkschouw kijken buurtbewoners en raadsleden samen met elkaar naar de staat van de wijk. Extra aandacht is er voor het groen in en de veiligheid van de buurt.

Van deze wandeling wordt een verslag gemaakt dat naar de politie en de gemeente gaat. Zo nodig wordt er samen met de wijkbewoners actie ondernomen. Dit alles wordt gecoördineerd door de werkgroep Groen en Veilig van Groot Lochter en wordt ondersteund door Stichting De Welle in het kader van Buurt aan Zet.

Alle wijkbewoners zijn van harte welkom om bij deze wijkschouw aan te sluiten. We beginnen om 19.00 uur bij wijkgebouw de Vleugel aan de Bachlaan.