• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Wmo-raad Hellendoorn zoekt nieuwe leden

646 431 Stichting De Welle

De Wmo-raad zoekt nieuwe mensen die de raad komen versterken. Bent u betrokken bij burgers met een zorgvraag in onze gemeente? En bereid mee te denken over hoe de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt uitgevoerd? Heeft u bovendien (enige) ervaring of affiniteit met één van de doelgroepen van de WMO? Heeft u veel contacten met mensen in uw omgeving en een goede antenne om signalen uit de samenleving op te pakken? Dan bent u wellicht een geschikte kandidaat! De Wmo-raad werkt nauw samen met het Cliëntenplatform Werk en Inkomen in de gemeente. Behalve de vergaderingen van de Wmo-raad organiseert de Wmo-raad ook regelmatig themabijeenkomsten. Bent u iemand met ervaring op het gebied van pr en communicatie, dan nodigt de Wmo-raad u helemaal uit om te reageren. Kijk voor de volledige profielschets op www.wmoraadhellendoorn.nl of neem contact op met Evelien Hondebrink via e.hondebrink@stichtingdewelle.nl of 0548-638803 voor meer informatie.