• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Zeven  vluchtelingen geslaagd voor de fietscursus!

Stichting De Welle

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland heeft VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn een fietscursus voor vluchtelingen georganiseerd. Twee dagdelen verspreid over februari en maart werden gebruikt om de zowel de theorie als de  praktijk onder de knie te krijgen.

Met veel enthousiasme kwam de groep op 13 februari en 6 maart bijeen in “Het Centrum” in Nijverdal om daar te starten met de cursus. Ze ontvingen allen een boekje met daarin de verkeersregels en er werd door middel van een presentatie duidelijk gemaakt met plaatjes wat de verkeersborden betekenen en wat de regels zijn. Het tweede dagdeel stond vooral in het teken  van de praktijk. Cursusleider Joop van Bel ging – op het parcours bij de parkeerplaats van “Het Centrum” –  voor, gevolgd door de cursisten die begeleid werden door drie vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Na wat vallen en opstaan, kreeg iedereen de smaak te pakken en kon men allemaal zelfstandig fietsen. Nadat iedereen met goed gevolg het parcours had afgelegd, kon men het certificaat in ontvangst nemen. Met trots werden de certificaten in ontvangst genomen. Daarbij kreeg men nog een bosje tulpen. Na afloop werd er met z’n allen geluncht; een gezellig maar vooral leerzaam samenzijn!

 

Parcour