• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Zonneweken-krant 2019

683 456 Stichting De Welle

Afgelopen zomer namen 20 jongeren deel aan de Zonneweken, het integratieproject van De Welle. Via cultuur, natuur, sport en spel leerden zij de Nederlandse taal en cultuur, en elkaar, beter kennen. In de Zonnewekenkrant2019 een beknopte terugblik.