• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Cliëntenraad

Net als alle andere zorg- en welzijns– organisaties heeft Stichting De Welle een cliëntenraad. De rechten en plichten van deze raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle vrijwilligers, cliënten en/of deelnemers aan activiteiten van De Welle, zowel in de gemeente Wierden als in de gemeente Hellendoorn. Als onafhankelijk adviesorgaan van de directie denkt, praat en beslist de cliëntenraad mee over onderwerpen die nu of in de toekomst voor vrijwilligers, cliënten en/of deelnemers aan activiteiten van De Welle belangrijk of van invloed zijn.

Maar ook als u zelf als vrijwilliger, cliënt en/of deelnemer aan activiteiten van De Welle tegen een probleem of situatie aanloopt, waar u samen met De Welle niet uitkomt of waarover u graag met een onafhankelijke partij van gedachten wilt wisselen, dan kunt u een beroep doen op de cliëntenraad. Dit geldt ook als u vermoedens of kennis heeft van grensoverschrijdend gedrag binnen De Welle.

U kunt dan een beroep doen op de vertrouwenspersoon die zitting heeft in de cliëntenraad. U kunt de cliëntenraad schriftelijk benaderen per e-mail via cliëntenraad@stichtingdewelle.nl of per post:

Cliëntenraad De Welle
p/a Constantijnstraat 32a
7442 ME Nijverdal