• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Sportbuurtwerk

Sport geeft plezier en bewegen is bovendien heel gezond. Sport verbindt mensen en kan buurtbewoners dichterbij elkaar brengen.

Sportbuurtwerkers van De Welle organiseren en coördineren sport-, spel- en beweegactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar. Dat doen zij in nauwe samenwerking met stagiaires van De Welle, waarbij verschillende verenigingen en organisaties met elkaar in verbinding worden gebracht (de zogeheten BOS-driehoek: Buurten, Onderwijs, Sportaanbieders).

Voorbeelden van activiteiten waarbij onze sportbuurtwerkers kunnen ondersteunen zijn:

  • null

    Bart Benneker

    06-31165091

  • null

    Mart Nieuwenhuis

    06-43276084