• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Sportbuurtwerk

Sport geeft plezier en bewegen is bovendien heel gezond. Sport verbindt mensen en kan buurtbewoners dichterbij elkaar brengen.

Sportbuurtwerkers van De Welle organiseren en coördineren sport-, spel- en beweegactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar. Dat doen zij in nauwe samenwerking met stagiaires van De Welle, waarbij verschillende verenigingen en organisaties met elkaar in verbinding worden gebracht (de zogeheten BOS-driehoek: Buurten, Onderwijs, Sportaanbieders).

Voorbeelden van activiteiten waarbij onze sportbuurtwerkers kunnen ondersteunen zijn:

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor kinderen tot 17 jaar die in de gemeente Hellendoorn wonen en om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging, kan een beroep worden gedaan op het Jeugdfonds Hellendoorn. Want alle kinderen moeten kunnen sporten!

Uniek sporten

Heb je een beperking en wil je graag meer bewegen of beginnen met sporten? Dan is Uniek Sporten iets voor jou. Onze sportbuurtwerkers geven je graag een persoonlijk sportadvies of hulp bij vragen rondom financiële ondersteuning om te kunnen sporten.

  • null

    Bart Benneker

    06-31165091

  • null

    Mart Nieuwenhuis

    06-43276084