• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Over ons

Iedereen doet mee!

Stichting De Welle is een brede welzijnsorganisatie in de gemeenten Hellendoorn en Wierden die meedoen voor iedereen mogelijk maakt. Naast jongerenwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en sport- en buurtwerk is De Welle in de gemeente Wierden ook verantwoordelijk voor het peuterwerk en in de gemeente Hellendoorn voor vluchtelingenwerk.

Naast een veelzijdige aanbod van activiteiten voor jong en oud, bieden we maaltijdservice aan huis en personenalarmering zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook coördineert De Welle het vrijwilligerswerk in beide gemeenten via HellendoornDoet! en WierdenDoet!. Daaronder vallen ook de servicediensten Graag Gedaan (Hellendoorn) en Maatwerk (Wierden), vervoersservice AutoMaatje en de ritten met de Mooi Meegenomen-bus. Daarnaast komen we in wijken en buurten, waar we met activiteiten en andere initiatieven bewoners ondersteunen in hun eigen woonomgeving, bijvoorbeeld om deze met elkaar nog mooier en beter te maken.

Vanuit twee locaties zetten 40 medewerkers, met ondersteuning van ruim 800 vrijwilligers, (vernieuwende) ideeën om in concrete acties. Daarmee is De Welle voor gemeenten en netwerkpartners een strategische partner op het gebied van welzijn.

Wilt u ook de jaarrekening inzien? Of heeft u andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

De Welle staat onder toezicht van een bestuur, dat haar taken onbezoldigd uitoefent. Het bestuur bestaat uit: Richard Benneker (voorzitter), René van Hoogmoed (secretaris), Cor Al (penningmeester), Alide Reerink-Lubbelinkhof (algemeen bestuurslid) en Benno de Jong (algemeen bestuurslid).

Het RSIN nummer van De Welle is: 8181.96.725.

Stichting De Welle is een ANBI erkende organisatie. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

WNT verantwoording 2020

Stichting De Welle is ontstaan uit een fusie tussen Stichting Welzijn Ouderen en Servicebureau Welzijn in 2008. Later dat jaar werd VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn ook onderdeel van De Welle. Na een laatste verhuizing van de front-office vanuit het gemeentehuis bevindt alles zich nu onder één dak. Hier klopt het hart voor Welzijn in de gemeente Hellendoorn. We zijn te vinden in wijken en buurten, initiëren activiteiten en mogelijkheden, zodat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. We leggen verbindingen en participeren in diverse overlegvormen. Ook werken we samen met andere maatschappelijke organisaties en onderhouden wij de contacten met het bedrijfsleven. In het pand is bovendien de vrijwilligersvacaturebank, Stichting Boom, Reisvereniging en Stichting Peuterspeelzalen Hellendoorn gevestigd.

Stichting De Welle bestaat sinds 2013 in de gemeente Wierden. Het lijkt nog maar kort geleden, maar wat is er veel gebeurd! De verhuizing van de Grote Maatweg naar de Dokter G.H. Beensweg en de verhuizing enkele weken later ( ivm de komst van de school De Passie ) naar het Binnenhof, opening Maatwerk Stichting De Welle, start met Peuterwerk, voortzetten van de taken van de UVV, waaronder Tafeltje Dekje en het terug verhuizen naar de Dokter G.H. Beensweg en het gemeentehuis. Daarnaast zijn er veel, heel veel activiteiten georganiseerd, verbindingen gelegd, netwerken gecreëerd, en vooral veel geluisterd en samengewerkt met de inwoners van de gemeente Wierden. Dit heeft geresulteerd in prachtige initiatieven in verschillende Kulturhuzen, wijken en buurten.