• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Over ons

Iedereen doet mee!

Dat is het doel van De Welle. Als brede welzijnsorganisatie zetten we ons in voor inwoners van de gemeente Hellendoorn en de gemeente Wierden, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met onze vrijwilligers maken we hun leven een stukje mooier, beter of gemakkelijker. Van jong tot oud. Want De Welle is er voor iedereen. Dus ook voor jou! Hoe we dat doen, lees je op deze website.

Vanuit twee locaties zetten we (vernieuwende) ideeën om in concrete acties. Daarmee is De Welle voor gemeenten en netwerkpartners een strategische partner op het gebied van welzijn.

Daarnaast hebben we een breed aanbod aan activiteiten. Sommige zijn dagelijks of wekelijks, andere eenmalig of keren elk jaar terug. Een actueel overzicht vind je op activiteiten Wierden of activiteiten Hellendoorn.

Heb je vragen of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Of volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn voor de laatste updates (zie hieronder voor de linkjes naar onze socials).

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting De Welle wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door Laura Westerik. Zij is als directeur-bestuurder belast met het besturen van de organisatie. Zij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van Stichting De Welle bestaat uit Richard Benneker (voorzitter), Benno de Jong (vice-voorzitter), René van Hoogmoed (secretaris), Cor Al en Alide Reerink-Lubbelinkhof. Zij vervullen hun taak onbezoldigd. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht.

RSIN

Het RSIN nummer van De Welle is: 8181.96.725.

ANBI

Stichting De Welle is een ANBI erkende organisatie. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.