• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Over ons

Iedereen doet mee!

Stichting De Welle is een brede welzijnsorganisatie in de gemeenten Hellendoorn en Wierden die meedoen voor iedereen mogelijk maakt. Naast jongerenwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en sport- en buurtwerk is De Welle in de gemeente Wierden ook verantwoordelijk voor het peuterwerk en in de gemeente Hellendoorn voor vluchtelingenwerk.

Naast een veelzijdige aanbod van activiteiten voor jong en oud, bieden we maaltijdservice aan huis en personenalarmering zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook coördineert De Welle het vrijwilligerswerk in beide gemeenten via HellendoornDoet! en WierdenDoet!. Daaronder vallen ook de servicediensten Graag Gedaan (Hellendoorn) en Maatwerk (Wierden), vervoersservice AutoMaatje en de ritten met de Mooi Meegenomen-bus. Daarnaast komen we in wijken en buurten, waar we met activiteiten en andere initiatieven bewoners ondersteunen in hun eigen woonomgeving, bijvoorbeeld om deze met elkaar nog mooier en beter te maken.

Vanuit twee locaties zetten 40 medewerkers, met ondersteuning van ruim 800 vrijwilligers, (vernieuwende) ideeën om in concrete acties. Daarmee is De Welle voor gemeenten en netwerkpartners een strategische partner op het gebied van welzijn.

Wilt u ook de jaarrekening inzien? Of heeft u andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting De Welle wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door Laura Westerik. Zij is als directeur-bestuurder belast met het besturen van de organisatie. Zij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van Stichting De Welle bestaat uit Richard Benneker (voorzitter), Benno de Jong (vice-voorzitter), René van Hoogmoed (secretaris), Cor Al en Alide Reerink-Lubbelinkhof. Zij vervullen hun taak onbezoldigd. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht.

RSIN

Het RSIN nummer van De Welle is: 8181.96.725.

ANBI

Stichting De Welle is een ANBI erkende organisatie. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.