• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Veelgestelde vragen

We krijgen met enige regelmaat vragen over het VluchtelingenWerk. Vooral het nu een heel erg actueel onderwerp is geworden. Hopelijk kunnen we u met onderstaande vragen en antwoorden wat meer inzicht geven over hoe het in de gemeente Hellendoorn vormgegeven is.

Asielzoeker, statushouders, wat zijn dat allemaal voor termen?
Een asielzoeker is iemand die nog geen geldige verblijfsvergunning heeft. Deze persoon is hiervan in afwachting. Zodra iemand een vergunning krijgt, wordt hij/zij statushouder genoemd. Hij/zij heeft dan immers een status voor bepaalde tijd. In de gemeente Hellendoorn begeleiden wij mensen die een status hebben en die hier een huis toegewezen krijgen; de zogenaamde decentrale locatie. We begeleiden dus geen asielzoekers. Een centrale locatie zoals een AZC doet dat wel.

Hoe lang mogen de statushouders blijven in Nederland?
In principe wordt een vergunning voor 5 jaar afgegeven. Dat heet asiel bepaalde tijd. Na 5 jaar kan er verlengd worden en wordt de vergunning omgezet naar onbepaalde tijd. Pas daarna en nadat aan een aantal andere voorwaarden is voldaan, kan er naturalisatie worden aangevraagd. Dat betekent dat iemand het Nederlanderschap kan krijgen. Het kan voorkomen dat de statushouder weer terug moet naar het land van herkomst. Dat heeft te maken met de soort vergunning die een statushouder heeft gekregen en in hoeverre het land veilig is.

Statushouders als buren, waarom ben ik daar niet over geïnformeerd?
We vinden dat iedereen recht heeft op privacy en hebben daarom besloten om de buren niet actief te informeren over de komst van statushouders in de straat. Wel motiveren we onze cliënten om contact te zoeken met de buren en gaan onze begeleiders de eerste keer vaak mee. Ook hebben we samen met de woningstichting zogenaamde burenkaarten gemaakt om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de buren.