• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Buurtwerk

Het buurtwerk van De Welle is onder te verdelen in:

  • Wijk-buurtwerk
  • Sportbuurtwerk

Wijk-buurtwerk

Wijk-buurtwerk verbindt, stimuleert en faciliteert. Daarom zie je ons ook in wijken en buurten, waar we met activiteiten en andere initiatieven bewoners ondersteunen om hun eigen woonomgeving nog mooier of beter te maken.

Bewoners kunnen hierdoor in hun eigen buurt een actieve rol nemen, een bijdrage leveren aan het sociale leven in de buurt en op individueel niveau (blijven) leren. De inzet van het wijk-buurtwerk van De Welle is gericht op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het perspectief is daarbij tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten.

Heeft u een initiatief of idee voor uw dorp, wijk of buurt? Of zijn er problemen in uw leefomgeving? Neem contact op met de wijkbuurtwerkers van De Welle. Wij denken graag met u mee, bieden een luisterend oor en brengen mensen en organisaties met elkaar in contact. Samen bereiken we meer! De wijk-buurtwerkers van De Welle werken zowel in de gemeente Hellendoorn als de gemeente Wierden.

Sportbuurtwerk

Sport geeft plezier en bewegen is bovendien heel gezond. Sport verbindt mensen en kan buurtbewoners dichterbij elkaar brengen.

Sportbuurtwerkers van De Welle organiseren en coördineren sport-, spel- en beweegactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar. Dat doen zij in nauwe samenwerking met stagiaires van De Welle, waarbij verschillende verenigingen en organisaties met elkaar in verbinding worden gebracht (de zogeheten BOS-driehoek: Buurten, Onderwijs, Sportaanbieders).

Voorbeelden van activiteiten waarbij onze sportbuurtwerkers kunnen ondersteunen zijn:

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor kinderen tot 17 jaar die in de gemeente Hellendoorn wonen en om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging, kan een beroep worden gedaan op het Jeugdfonds Hellendoorn. Want alle kinderen moeten kunnen sporten!

Uniek sporten

Heb je een beperking en wil je graag meer bewegen of beginnen met sporten? Dan is Uniek Sporten iets voor jou. Onze sportbuurtwerkers geven je graag een persoonlijk sportadvies of hulp bij vragen rondom financiële ondersteuning om te kunnen sporten.