• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Buurtwerk

Het buurtwerk van De Welle is onder te verdelen in:

Wijk-buurtwerk

Wijk-buurtwerk verbindt, stimuleert en faciliteert. Daarom zie je ons ook in wijken en buurten, waar we met activiteiten en andere initiatieven bewoners ondersteunen om hun eigen woonomgeving nog mooier of beter te maken. Lees meer

Sportbuurtwerk

Sport geeft plezier en bewegen is bovendien heel gezond. Sport verbindt mensen en kan buurtbewoners dichterbij elkaar brengen. Sportbuurtwerkers van De Welle organiseren en coördineren sport-, spel- en beweegactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar. Lees meer

  • Jeugdfonds Sport & Cultuur
    Voor kinderen tot 17 jaar die in de gemeente Hellendoorn wonen en om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging, kan een beroep worden gedaan op het Jeugdfonds Hellendoorn. Want alle kinderen moeten kunnen sporten!
  • Uniek sporten
    Heb je een beperking en wil je graag meer bewegen of beginnen met sporten? Dan is Uniek Sporten iets voor jou. Onze sportbuurtwerkers geven je graag een persoonlijk sportadvies of hulp bij vragen rondom financiële ondersteuning om te kunnen sporten.