• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Vluchtelingen

De Welle-Vluchtelingenwerk ondersteunt statushouders bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Wij hebben oog voor de specifieke behoeften van statushouders en proberen de uitdagingen waar zij tegenaan lopen, te begrijpen en op de juiste manier hierop te reageren.

Ons doel is om de zelfredzaamheid van statushouders te bevorderen, zodat zij zich zo snel mogelijk zelfstandig kunnen redden en zich thuis voelen in ons land. Hiervoor begeleiden wij statushouders gedurende drie jaar, vanaf de intake, op maatschappelijk gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het helpen bij het inrichten van hun woning, het wegwijs maken binnen onze gezondheidszorg en het vinden van passend onderwijs voor hun kinderen. Ook informeren wij statushouders over hun rechten en plichten in Nederland, inclusief wetten en regels met betrekking tot verblijf, werk en sociale voorzieningen. Juridische begeleiding reikt incidenteel verder (maximaal vijf jaar).

Met alle vragen waar ze tegenaan lopen kunnen ze dagelijks terecht op ons spreekuur. Gezinnen worden daarnaast begeleid door vrijwillige huiscoaches. Ook organiseren we workshops en trainingen over Nederlandse gebruiken en procedures.

Taalondersteuning
Omdat het aanleren van de Nederlandse taal essentieel is voor een succesvolle integratie, bieden we op verschillende manieren taalondersteuning of verwijzen hen door naar passend taalonderwijs.

Activiteiten
Om de integratie te bevorderen ondersteunen wij initiatieven en activiteiten van lokale organisaties waarvoor statushouders in aanmerking kunnen komen of aan deel kunnen nemen. Sommige activiteiten keren jaarlijks terug.  Andere activiteiten worden vaker georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:

Workshops en voorlichting
Op aanvraag verzorgen wij voorlichting op scholen (bijvoorbeeld gastlessen), bij kerken (bijvoorbeeld tijdens catechisaties) en bij verenigingen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Stuur dan een e-mail naar vluchtelingenwerk@stichtingdewelle.nl.

Taakgroepen
Meer informatie over de inhoud van onze begeleiding vindt u onder Taakgroepen.

 • null

  Henk Veenstra

  06-57559942

 • null

  Evelien Hondebrink

  06-17750830

 • null

  Petra de Vries

  06-43274974

 • null

  Frederieke van der Wilk

  06-34632542

 • null

  Mina Touye

  06-18739351

 • null

  Edward Hiddink

  06-34632545

 • null

  Ria Maassen van den Brink

  06-31165085