• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Team Vluchtelingenwerk

Beroepskrachten
De Welle heeft vier beroepskrachten in dienst: drie coördinatoren Vluchtelingenwerk en een administratief medewerker. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van alle taakgroepen en de dagelijkse gang van zaken binnen het team Vluchtelingenwerk. Gezamenlijk sturen ze de verschillende werkzaamheden van de vrijwilligers aan, onderhouden  contacten met vrijwilligers en netwerkpartners, nemen initiatieven om inburgering te bevorderen, het regelen van voorkomende werkzaamheden op alle terreinen en het werven, selecteren en begeleiden van vrijwilligers. De coördinatoren doen daarnaast de intakes en leggen huisbezoeken af om de groei en voortgang van de inburgeraar te bewaken.

Vrijwilligers
Bij De Welle-Vluchtelingenwerk werken ruim 40 vrijwilligers. Zij zijn verdeeld over verschillende taakgroepen. De vrijwilligers houden onze doelstellingen en kerntaken goed in het oog. Samen proberen wij blijvend een sfeer te creëren, waarin het prettig werken is.

Wil je je ook inzetten als vrijwilliger voor statushouders in onze gemeente? Je bent van harte welkom! Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met Petra de Vries, telefoon 06-43274974 / e-mail: p.devries@stichtingdewelle.nl. Zij informeert u graag over de mogelijkheden.

Stagiaires
Naast vrijwilligers werken er ook stagiaires in ons team.