• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Seniorenvoorlichters

Zowel in de gemeente Hellendoorn als Wierden gaan seniorenvoorlichters op huisbezoek bij ouderen, die nog zelfstandig wonen. U ontvangt hierover vooraf een brief of u hier prijs op stelt. U bent hiertoe namelijk niet verplicht. De ervaring is echter dat er goede gesprekken worden gevoerd, die veel ouderen als zeer waardevol ervaren. De seniorenvoorlichters werken namelijk onafhankelijk en zijn goed op de hoogte welke voorzieningen en regelingen er in uw gemeente zijn, bijvoorbeeld op het gebied van hulp- en zorgverlening, welzijn, wonen, (financiële) regelingen en activiteiten waaraan u kunt deelnemen. U kunt eventueel samen kijken wat voor u interessant kan zijn. Zo nodig kan de seniorenvoorlichter u doorverwijzen naar de meest geschikte organisatie als u specifieke vragen of behoeftes heeft. Aan deze huisbezoeken zijn voor u geen kosten verbonden.

Legitimatie
Alle seniorenvoorlichters zijn vrijwilligers. Zij hebben een legitimatiebewijs van Stichting De Welle bij zich en een ID-kaart. Deze moeten zij tijdens het huisbezoek aan u laten zien. Of vraag ernaar als zij dit niet doen!

Vragen
De seniorenvoorlichter gaat met u in gesprek over uiteenlopende zaken. Denk aan gezondheid, hobby’s, geldzaken, sociale contacten, wonen, vervoer of een zinvolle daginvulling. Eventueel kunt u aan de hand van gesprekskaarten aangeven wat voor u de belangrijkste onderwerpen zijn. De seniorenvoorlichter zal proberen u hierover zo goed mogelijk te informeren. Zo nodig kan de seniorenvoorlichter u doorverwijzen naar de meest geschikte organisatie als u specifieke vragen of behoeftes heeft. Als er onderwerpen zijn, die u graag wilt bespreken met één van onze ouderenadviseurs, dan worden deze op een apart formulier vermeld. Het doorgeven doen we alleen met uw toestemming.

Na het gesprek wordt, gedeeltelijk samen met u, anoniem een evaluatieformulier van de GGD ingevuld. De antwoorden van alle senioren die deze formulieren invullen, verwerkt de GGD in een verslag. Dit verslag wordt jaarlijks aan de gemeente verstrekt. Zo weet de gemeente hoe het met de oudere inwoners gaat en hoe zij over bepaalde zaken denken. Onze seniorenvoorlichter kan u hier meer over vertellen.

Contact
Wilt u niet wachten op de uitnodiging voor het huisbezoek? Neem dan contact op met de ouderenadviseur van De Welle. Zij helpt u graag verder.