• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Seniorenvoorlichters

Zowel in de gemeente Hellendoorn als Wierden gaan seniorenvoorlichters op huisbezoek bij ouderen, die nog zelfstandig wonen. U ontvangt hierover vooraf een brief of u hier prijs op stelt. U bent hiertoe namelijk niet verplicht. De ervaring is echter dat er goede gesprekken worden gevoerd, die veel ouderen als zeer waardevol ervaren. De seniorenvoorlichters werken namelijk onafhankelijk en zijn goed op de hoogte welke voorzieningen en regelingen er in uw gemeente zijn, bijvoorbeeld op het gebied van hulp- en zorgverlening, welzijn, wonen, (financiële) regelingen en activiteiten waaraan u kunt deelnemen. U kunt eventueel samen kijken wat voor u interessant kan zijn. Zo nodig kan de seniorenvoorlichter u doorverwijzen naar de meest geschikte organisatie als u specifieke vragen of behoeftes heeft. Aan deze huisbezoeken zijn voor u geen kosten verbonden.

Legitimatie
Alle seniorenvoorlichters zijn vrijwilligers. Zij hebben een legitimatiebewijs van Stichting De Welle bij zich en een ID-kaart. Deze moeten zij tijdens het huisbezoek aan u laten zien. Of vraag ernaar als zij dit niet doen!

Vragenlijst
Tijdens het huisbezoek wordt er ook een vragenlijst ingevuld. De vragen hebben o.a. betrekking op uw woonsituatie, veiligheid, gezondheid, tijdsbesteding, sociale contacten en voorzieningen. Alleen als u hiervoor schriftelijk toestemming geeft, worden uw antwoorden anoniem verwerkt in de computer. Dit kan via het toestemmingsformulier dat de seniorenvoorlichter bij zich heeft.

De antwoorden van alle bezochte senioren verwerkt de GGD in een verslag, dat aan de gemeente wordt verstrekt. Zo weet de gemeente Hellendoorn of de gemeente Wierden hoe het met de oudere inwoners gaat en hoe zij over bepaalde zaken denken. Uw seniorenvoorlichter kan u hier verder alles over vertellen.

Contact
Wilt u niet wachten op de uitnodiging voor het huisbezoek? Neem dan contact op met de ouderenadviseur van De Welle. Zij helpt u graag verder.