• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Taalpunt

Eén op de negen volwassen Nederlanders is laaggeletterd. Met lezen en schrijven hebben zij grote moeite. Een brief van de belasting of woningstichting begrijpen, het kopen van een treinkaartje of internetbankieren lukt vaak niet. Net als het invullen van een formulier, een e-mail schrijven of kunnen voorlezen aan (klein)kinderen.

Het Taalpunt is een initiatief gedragen door de bibliotheek, gemeente Wierden, gemeente Hellendoorn, ROC van Twente, Stichting Lezen en Schrijven en Stichting De Welle. Het Taalpunt is zowel in Wierden als in Nijverdal actief.

Als u iemand kent die baat kan hebben bij ondersteuning van het Taalpunt, vertel het door.

Taalvrijwilliger worden?

Wilt u iemand bij u in de buurt helpen om beter te leren lezen en schrijven? Geef u dan op als Taalvrijwilliger via taalpuntwierden@stichtingdewelle.nl of taalpunthellendoorn@stichtingdewelle.nl. Een training maakt onderdeel uit van het traject om Taalvrijwilliger te worden. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met De Welle.