• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Dorpsbudget Nijverdal 2024

2024 wordt het 10e jaar voor het aanvragen van gelden uit het dorpsbudget Nijverdal.

Aanvragen voor 2024 kunnen tot 31 december 2023 worden ingediend door het Aanvraagformulier Dorpsbudget 2024 te mailen naar dorpsbudgetnijverdal@stichtingdewelle.nl.

De criteria voor het Dorpsbudget vindt u hier.

Het overzicht van 2020 en 2021 geeft een beeld van de aanvragen, de gevraagde bijdragen en de toezeggingen uit het dorpsbudget, alsook de uiteindelijke bijdragen. Uit dit overzicht blijkt dat de aanvragen ruim boven het beschikbare budget lagen.

Opmerking:
De toekenning van een bijdrage gebeurt op basis van de ingediende begroting; de afrekening gebeurt op basis van het ingediende kostenoverzicht. Bij de afrekening zien we regelmatig dat de gemaakte kosten en opbrengsten niet worden opgegeven binnen het patroon van de begroting. Dan wordt het een gepuzzel om tot een verantwoorde eindafrekening te komen. Vaak gebeurt het dat we de ingediende begroting erop na moeten slaan om te begrijpen hoe het zit om vervolgens het kostenoverzicht te vertalen naar die begroting. Dat kan leiden tot misverstanden en dat vinden we jammer!

De commissie Dorpsbudget Nijverdal