• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Wijk-buurtwerk

Wijk-buurtwerk verbindt, stimuleert en faciliteert. Daarom zie je ons ook in wijken en buurten, waar we met activiteiten en andere initiatieven bewoners ondersteunen om hun eigen woonomgeving nog mooier of beter te maken.

Bewoners kunnen hierdoor in hun eigen buurt een actieve rol nemen, een bijdrage leveren aan het sociale leven in de buurt en op individueel niveau (blijven) leren. De inzet van het wijk-buurtwerk van De Welle is gericht op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het perspectief is daarbij tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten.

Heeft u een initiatief of idee voor uw dorp, wijk of buurt? Of zijn er problemen in uw leefomgeving? Neem contact op met de wijkbuurtwerkers van De Welle. Wij denken graag met u mee, bieden een luisterend oor en brengen mensen en organisaties met elkaar in contact. Samen bereiken we meer! De wijk-buurtwerkers van De Welle werken zowel in de gemeente Hellendoorn als de gemeente Wierden.

  • null

    Sanne Berendijk

    06-38796094

  • Yvonne Posthuma