• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

BestuurdersCentraal

Voor ondersteuning van besturen, verenigingen en stichtingen

Het Vrijwilligersinformatiepunt HellendoornDoet! (onderdeel van De Welle) wil er zijn voor de non-profit organisaties, hun besturen en de samenleving. BestuurdersCentraal wordt hierbij ingezet om het brede aanbod aan (specifieke) ondersteuning dat HellendoornDoet! biedt nog meer onder de aandacht te brengen van de non-profitorganisaties, om hun zo nog beter van dienst te kunnen zijn. Iets wat meer aansluit bij de eisen van deze tijd.

Door de inzet van de BestuursCoaches zijn er meer 1 op 1 vraagstukken met succes opgelost zoals hieronder benoemd;

  • Afgelopen jaar had het wijkbestuur de Kruidenwijk wegens allerlei uiteenlopende redenen geen energie meer om er iets moois van te maken. Hun vraag was, hoe ontbinden we de wijkvereniging? De gemeente was er zelfs bij betrokken en het liefst wilden ze niet ontbinden maar overdragen aan mensen die wel de energie en kracht op kunnen brengen om een overgangsfase in te gaan. Begin dit jaar werd er een brainstormavond gehouden met buurtbewoners waarbij de opkomst hoog boven verwachting was. Nut en noodzaak werd besproken en ruim 1 maand later was er een 5-tal personen die zich bereid vonden om het nieuwe bestuur te gaan vormen. Voor de zomervakantie is er een ledenvergadering gehouden en heeft het nieuwe bestuur zich voorgesteld.
  • Aan vier andere wijkbesturen is ondersteuning geboden bij het aanpassen van statuten, het opzetten van een huishoudelijk reglement en is een nieuwe penningmeester op weg geholpen. De laatste kreeg goede tips over subsidiemogelijkheden voor exploitatie en investeringen t.a.v. onderhoud en duurzaamheid. Verder heeft de Werkgroep Fairtrade tips gehad over vergadertechnieken.
  • Ook is er een stichting geholpen die nog maar twee bestuursleden had en het bestuur is nu weer voltallig.
  • Daarnaast staan er ondersteuningsvragen aan te komen van een ouderenorganisatie en twee andere wijkverenigingen. Hierbij gaat het om sponsoring & fondswerving en ICT-advies.

Heeft jouw bestuur een vraagstuk waarbij je advies kunt gebruiken?
De BestuursCoaches Jos, Ron en Peter van BestuurdersCentraal Hellendoorn delen graag hun kennis om besturen te ondersteunen bij hun taken.

Meer informatie bij Yvonne Posthuma of Leonie Blaauwgeers van De Welle via 06-42308740 of per e-mail: l.blaauwgeers@stichtingdewelle.nl.