• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Taalondersteuning

Inburgeringsplichtigen moeten hun inburgering binnen 3 jaar halen. Hierbij begeleiden we hen. De inburgering moet, indien je gebruik wilt maken van de lening van DUO, gevolgd worden bij een gecertificeerde taalaanbieder. VluchtelingenWerk heeft contacten met vele taalaanbieders uit de buurt, zoals het ROC van Twente, Aventus, Windesheim, Saxion etc. Daarnaast wordt extra deelname aan taalactiviteiten gestimuleerd. VluchtelingenWerk biedt een breed scala aan lessen en activiteiten aan om de theorie, geleerd bij de taalaanbieder, in de praktijk te brengen.

De taallessen zijn daar een voorbeeld van.

VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn geeft (aanvullende) taallessen op de volgende dagen en tijdstippen:

Docenten Adri, Kees.

Maandag
9.00 tot 10.30 uur
10.30 tot 12.00 uur

Locatie: ZINiN Bibliotheek Nijverdal.

Deelname en koffie/thee is gratis. Wel even aanmelden als je van plan bent om voor het eerst deel te nemen.

Aanmelden via: vluchtelingenwerk@stichtingdewelle.nl