• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Snel, effectief en laagdrempelig. Het fonds betaalt de contributie en sportattributen voor deze kinderen onder het motto: alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil kinderen door middel van sport extra kansen bieden om zich positief te ontwikkelen.

Voor wie?
Het Jeugdfonds Hellendoorn is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd t/m 17 jaar, woonachtig in de gemeente Hellendoorn, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Hoe kan je een kind aanmelden?
Een beroep op het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dat is iemand die op een professionele manier betrokken is bij het kind. Denk hierbij aan een leraar, een intern begeleider op school, maatschappelijk werk, een jongerenwerker of iemand van jeugdzorg. Ouder(s), kinderen/jongeren zelf en sportverenigingen kunnen dus geen aanvraag indienen. Voor de gemeente Hellendoorn vervult De Welle de rol van intermediair.

Financiële afhandeling
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en de eventuele kleding. Dit alles tot een bedrag van maximaal € 225,00 per jaar. Het Jeugdfonds keert de contributie rechtstreeks uit aan de sportverenging. En de bijdrage voor de kleding wordt rechtstreeks betaald aan de sportwinkel.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze sportbuurtcoach Bart Benneker, telefoon: 06-31165091 / e-mail: b.benneker@stichtingdewelle.nl.