• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Ouderenadviseur

Bent u al wat ouder, woont u zelfstandig en wilt u weten welke voorzieningen en regelingen er voor u zijn in uw gemeente? Bijvoorbeeld op het gebied van hulp- en zorgverlening, welzijn, wonen, (financiële) regelingen of activiteiten waaraan u kunt deelnemen? Of heeft u andere vragen als gevolg van het ouder worden? Dan kunt u een beroep doen op de ouderenadviseurs van De Welle.

De ouderenadviseur kijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn en wat het beste aansluit bij uw wensen, zodat u zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen. Ook als u een moeilijke keuze moet maken of als u zich zorgen maakt over een oudere in uw omgeving kunt u bij de ouderenadviseur van De Welle terecht.

Hoe werkt het?

De ouderenadviseur werkt onafhankelijk. Ze kijkt samen met u wat uw wensen of problemen zijn en komt zo nodig bij u thuis om te luisteren en te praten. Ze kan u informatie geven over de mogelijkheden die er zijn en kijkt samen met u naar het best mogelijke antwoord op uw vraag. Ook zoekt ze samen met u naar de juiste persoon of instantie. Indien nodig kan de ouderenadviseur ondersteunen of bemiddelen. De ouderenadviseur heeft contacten met o.a. de gemeente, woningstichting, thuiszorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en hulpverlenende instanties. Ook is De Welle aangesloten bij ParkinsonNet, zodat we u verder kunnen helpen als u maatschappelijke vragen heeft die het gevolg zijn van de ziekte van Parkinson.

Voor wie?

De ouderenadviseurs van De Welle zijn er voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn en de gemeente Wierden.

Vertrouwelijk

Vanzelfsprekend wordt alles wat u de ouderenadviseur verteld vertrouwelijk behandeld. Als de ouderenadviseur bij u thuis komt, heeft zij een legitimatie van De Welle bij zich en een ID-kaart. Zij zal dit bij het huisbezoek altijd aan u tonen. Of vraag ernaar voordat u iemand binnenlaat.

Contact

Meer weten of een afspraak maken? Neem contact op met:

Meer weten?
Lees dan de column van onze ouderenadviseur Marisca Hutten in Even Buurten nr. 5: ‘Hoe gaat het met u?’