• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Oproep Oudercommissie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers voor de oudercommissie.

Een oudercommissie is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang, die bestaat uit ouders die klant zijn bij de betreffende kinderopvangorganisatie, in dit geval Stichting De Welle. De oudercommissie adviseert de leidinggevende van De Welle over verschillende zaken, waaronder pedagogisch beleid en kwaliteit.

Dus wil je meepraten en meedenken over:

  • het pedagogisch beleid van de peuterspeelzaal?
  • het beleid t.a.v. spel- en ontwikkelingsactiviteiten?
  • het inspectierapport van de GGD?

Dan horen we dat graag! Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met Marianne Pekkeriet, coördinator Stichting De Welle, telefoonnummer 0546-571693 of m.pekkeriet@stichtingdewelle.nl.