• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Donaties

Voor het uitvoeren van haar taak krijgt De Welle-Vluchtelingenwerk subsidie van de gemeente Hellendoorn. Daarnaast zijn we afhankelijk van donaties. Dit kan zowel in financiële als in materiële zin.

Als u geld wilt doneren aan De Welle-Vluchtelingenwerk, kan dat. We beschikken over een giftenrekening, waar u altijd een bedrag op kunt storten.

U kunt het geld ‘labelen’, d.w.z. dat wij het geld aan een bepaalde activiteit mogen uitgeven. Maar u kunt het natuurlijk ook storten zonder daar enige voorwaarde aan te verbinden.

U vraagt zich wellicht af waar wij het geld dan aan besteden. Wij halen geld uit het giftenrekening als er sprake is van pure noodzaak voor de statushouder. Ook bekostigen we (een deel van de) activiteiten – zoals zwemlessen voor kinderen, vrouwen etc. – voor zowel de vluchteling als de vrijwilliger uit deze pot.

Het rekeningnummer van de giftenrekening is NL09 TRIO 0338 8140 86 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn.

Indien u (tweedehands) goederen heeft die u niet meer gebruikt (en nog wel bruikbaar zijn) dan kunt u deze ook doneren. We nemen geen matrassen en kleding in.

Voor vragen en donaties kunt u bellen met 0548-63881 of mailen naar vluchtelingenwerk@stichtingdewelle.nl.