• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Missie en visie

Missie

Stichting De Welle is een maatschappelijke onderneming die een bijdrage levert aan het welzijn van jong en oud, waardoor meer mensen (langer) kunnen meedoen aan de samenleving.

De Welle wil hulpvragen van individuen en groepen adequaat beantwoorden, waarbij verantwoordelijkheid voor de eigen leefsituatie en vergroting van de zelfredzaamheid centraal staat.

Visie

Stichting De Welle wil er voor alle inwoners zijn, die zelfstandig wonen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We willen dit doen vanuit lokale betrokkenheid door maximale inzet van vrijwilligers, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, eigen kracht inwoners, verbindingen, innovatie  en samenwerking met externe partijen.

Stichting De Welle wil een stichting zijn die een goede constructieve samenwerking heeft met de gemeenten Hellendoorn en Wierden. Wij willen het 1e aanspreekpunt zijn op het gebied van welzijn. Samen met de opdrachtgevers bepalen we de doelstellingen en de activiteiten die daaraan gekoppeld zijn en waarvoor subsidie ontvangen wordt.

Stichting De Welle is een stabiele en professionele organisatie in een steeds veranderende tijd. Continuïteit in kwaliteit en flexibiliteit in de bedrijfsvoering is hiervoor noodzakelijk. Personeel is flexibel inzetbaar, financiële afhankelijkheid van de gemeente wordt verminderd, processen worden verbeterd. De cultuur is: ‘continu verbeteren’.

Kernwaarden:
– Lokale betrokkenheid
– Eigen kracht van inwoners
– In verbinding met partners in de gemeenten

Onze Succes Bepalende Factoren zijn:
– Inzet van betrokken vrijwilligers
– Bevlogen medewerkers
– Lokale aanwezigheid en signalering
– Flexibiliteit en professionaliteit

Thema’s waar wij expert in zijn:
– Vrijwilligerswerk
– Eenzaamheid
– Sociale innovatiekracht
– Sociale netwerken, verbindingen met diverse externe partners