• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Bewegingslessen voor peuters

Op diverse locaties van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH) verzorgen sportbuurtcoaches en stagiaires wekelijks bewegingslessen. In eerste instantie was de samenwerking met de SPGH gericht op VVE-groepen (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) voor peuters met een ontwikkelingsachterstand. Maar gezien het succes is ervoor gekozen om ook niet-VVE locaties in het project mee te laten draaien. Op de deelnemende locaties en groepen wordt 1x per 2 weken een bewegingsles verzorgd.