• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

activiteiten

Support project
Stichting De Welle

Support is een initiatief van de Vrijwilligerscentrale Wierden en Woonservice. Het doel het Supportproject is vrijwilligers te werven voor mensen die door sociale, lichamelijke, psychische of mentale problemen in een…

Taalpunt Wierden
Stichting De Welle

Eén op de negen volwassen Nederlanders is laaggeletterd. Met lezen en schrijven hebben zij grote moeite. Een brief van de belasting of woningstichting begrijpen, het kopen van een treinkaartje of…

Woensdag 14 oktober open dag Place 2 Be!
Stichting De Welle

Op woensdag 14 oktober organiseert Place 2 Be een Open Dag. Ouders, leraren en alle andere belangstellenden zijn vanaf 15.30uur welkom bij het jongerencentrum, gelegen aan de Duivecatelaan 4. De…