• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Peuters – overzicht

Bij Stichting De Welle in de gemeente Wierden kunt u kiezen voor een peuterspeelzaal dicht in de buurt.

Hier staan wij voor:

Ontwikkelen van de individuele talenten van uw kind … Ruimte voor het spontane leerproces … Inspelen op de belevingswereld van uw kind … Een rijke, stimulerende en veilige speelomgeving … Een veelzijdig aanbod aan activiteiten … Professionele leidsters die deze ontwikkeling van uw kind ondersteunen…

Sint bij de peuters in gemeente Wierden……
1024 768 Stichting De Welle

Peuterwerk vakantierooster 2018-2019
527 761 Stichting De Welle