• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Informatiebijeenkomst vertrouwenspersoon

1024 683 Stichting De Welle

Heb jij te maken met ongewenst gedrag? Blijf er niet mee rondlopen…

Ook tijdens vrijwilligerswerk kun je te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld als iemand jou buitensluit door bijvoorbeeld ‘grapjes’ over je te maken of door je structureel niet uit te nodigen voor jullie vrijwilligersvergaderingen. Iemand kan agressief tegen je doen waardoor jij je angstig voelt. Het kan ook gebeuren dat je opmerkt dat iemand in de organisatie seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont of discrimineert en dat er niets mee wordt gedaan als je dit aankaart. Een aantal signalen die kunnen plaatsvinden tijdens je vrijwilligerswerk waardoor jij je (of je omgeving zich) onveilig voelt. Problemen waarmee je niet in je eentje moet blijven rondlopen.

HellendoornDoet! en WierdenDoet! (beide onderdeel van De Welle) vinden het belangrijk dat je als vrijwilliger bij iemand terecht kan wanneer er (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen een vrijwilligersorganisatie speelt. Gedrag waarbij iemand jouw grens (of die van iemand anders) overschrijdt en waarbij je niet weet hoe je hiermee om wilt of kunt gaan. Veel verenigingen beschikken zelf over een vertrouwenspersoon. Wanneer deze er niet is, kunnen vrijwilligers een beroep doen op de onafhankelijke en gecertificeerde vertrouwenspersoon van De Welle.

Wil je weten wat deze vertrouwenspersoon voor jouw vereniging kan betekenen? Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomst

  • Dinsdag 6 juni 2023 om 19.30 uur in de Bendien Smitshof 38 in Nijverdal
    Je kunt je hiervoor aanmelden bij Yvonne Posthuma door een WhatApp-bericht te sturen naar 06-28211059 of via mail: y.posthuma@stichtingdewelle.nl.
  • Dinsdag 13 juni 2023 om 19.30 uur bij De Welle aan de Dokter G.H. Beensweg 21 in Wierden
    Je kunt je hiervoor aanmelden bij Dianne van Egmond door een WhatApp-bericht te sturen naar 06-41353301 of via mail: d.vanegmond@stichtingdewelle.nl.

Ook als je advies wilt over de inzet van een vertrouwenspersoon in jouw organisatie, kun je bij bovengenoemde personen terecht.