• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Wereldvluchtelingendag 2023

1024 683 Stichting De Welle

Steeds meer mensen worden gedwongen om hun land te ontvluchten. Door de komst van deze vluchtelingen wordt Nederland steeds cultureler. Er ontstaat hierdoor meer diversiteit in normen, waarden en afkomst. Om hier internationaal aandacht aan te schenken, is 20 juni uitgeroepen tot Wereldvluchtelingendag.

Ghisan, Sven, Meike en Miranda, tweedejaarsstudenten van de opleiding Sociaal Werk, lopen stage bij De Welle, afdeling vluchtelingenwerk. Zij organiseren dit jaar de Wereldvluchtelingendag in de gemeente Hellendoorn. “Wij vinden het belangrijk dat statushouders goed kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Hiervoor is het ook van belang dat de Nederlanders leren over andere culturen.”

Met dit doel hebben de stagiaires het programma voor Wereldvluchtelingendag 2023 opgesteld. De activiteiten vinden plaats op het Maximaplein in Nijverdal van 14.00 tot 16.00 uur.

Wat kunt u deze dag verwachten? “Er zijn uiteenlopende activiteiten waarbij op een gezellige en leerzame manier de verschillende culturen aan bod komen, o.a. van vluchtelingen uit landen als Eritrea, Syrië en Oekraïne. Ook is er aandacht voor de Nederlandse cultuur. Van elk land is er een activiteit, zoals het proeven van lokale gerechten, je naam schrijven in het Arabisch of luisteren naar een vluchtverhaal.”

De studenten hopen op een grote opkomst. “Om deze dag zo toegankelijk mogelijk te maken, hebben wij gekozen voor een vrije inloop. Iedereen is van harte welkom en kan gratis deelnemen aan de activiteiten.”