• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Statushouders op bezoek bij de Sterrenwacht Hellendoorn

1024 683 Stichting De Welle

Op 7 juni hebben 20 statushouders een bezoek gebracht aan de Sterrenwacht Hellendoorn. Dit is één van de activiteiten waar deze statushouders aan deelnemen in het kader van de Z-route. De Z staat voor zelfredzaamheid. Zowel in de gemeente Hellendoorn als in de gemeente Wierden begeleidt De Welle statushouders die deze route volgen. Andere workshops die De Welle voor deze statushouders organiseert, zijn o.a. de workshops ‘Hoe ga je met je huurhuis om’ (in samenwerking met Reggewoon), ‘Kleine klusjes in huis’ en ‘Hoe ga je met geld om’. Ook hebben ze onlangs een 3D-les gehad in de bibliotheek in Nijverdal. Daarnaast verzorgt De Welle wekelijks praktische taallessen voor statushouders.

Henk Veenstra, coördinator Vluchtelingenwerk De Welle, was als begeleider mee naar de Sterrenwacht: “De vrijwilligers van de Sterrenwacht hadden het programma opgeknipt in drie delen: een algemene lezing, een bezoek aan het planetarium en daarna helemaal naar de top van de Sterrenwacht, naar de koepel met de kijkers. Omdat deze statushouders nog maar een paar maanden in onze gemeente wonen, is de Nederlandse taal nog wat lastig. Mijn collega Mina Touye was daarom mee om te tolken. De deelnemers vonden het allemaal een plezierig en leerzame excursie.”

Op de foto een deel van de groep op het dak van de Sterrenwacht met een zonnekijker. “Overdag is er maar één ster te zien en dat is natuurlijk onze zon. In de koepel konden we opnieuw naar de zon kijken met een speciale zonnekijker. Daarmee konden we ook zonnevlekken waarnemen. Ik kan iedereen aanbevelen om een kijkje (letterlijk) bij de Sterrenwacht te doen. Hierbij willen we de vrijwilligers van de Sterrenwacht nogmaals hartelijk danken voor hun tijd en enthousiaste verhalen.”