• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Over ons

Iedereen doet mee!

Stichting De Welle is een brede welzijnsorganisatie in de gemeenten Hellendoorn en Wierden die meedoen voor iedereen mogelijk maakt. Naast jongerenwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en sport- en buurtwerk is De Welle in de gemeente Wierden ook verantwoordelijk voor het peuterwerk en in de gemeente Hellendoorn voor vluchtelingenwerk.

Naast een veelzijdige aanbod van activiteiten voor jong en oud, bieden we maaltijdservice aan huis en personenalarmering zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook coördineert De Welle het vrijwilligerswerk in beide gemeenten via HellendoornDoet! en WierdenDoet!. Daaronder vallen ook de servicediensten Graag Gedaan (Hellendoorn) en Maatwerk (Wierden), vervoersservice AutoMaatje en de ritten met de Mooi Meegenomen-bus. Daarnaast komen we in wijken en buurten, waar we met activiteiten en andere initiatieven bewoners ondersteunen in hun eigen woonomgeving, bijvoorbeeld om deze met elkaar nog mooier en beter te maken.

Vanuit twee locaties zetten 40 medewerkers, met ondersteuning van ruim 800 vrijwilligers, (vernieuwende) ideeën om in concrete acties. Daarmee is De Welle voor gemeenten en netwerkpartners een strategische partner op het gebied van welzijn.

Informatie over de planning voor 2019 vindt u hier.
Benieuwd naar de resultaten van het afgelopen jaar? In ons jaarverslag kunt u er alles over lezen!
Wilt u ook de jaarrekening inzien? Of heeft u andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

De Welle staat onder toezicht van een bestuur, dat haar taken onbezoldigd uitoefent. Het bestuur bestaat uit:
Richard Benneker (voorzitter), Gerard Kleinlangevelsloo (secretaris), Cor Al (penningmeester), Alide Reerink-Lubbelinkhof (algemeen bestuurslid) en Ingrid Brandwacht-Kampman (algemeen bestuurslid).

Het RSIN nummer van De Welle is: 8181.96.725.

Stichting De Welle is een ANBI erkende organisatie. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

WNT verantwoording

Stichting De Welle is ontstaan uit een fusie tussen Stichting Welzijn Ouderen en Servicebureau Welzijn in 2008. Later dat jaar werd VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn ook onderdeel van De Welle. Na een laatste verhuizing van de front-office vanuit het gemeentehuis bevindt alles zich nu onder één dak. Hier klopt het hart voor Welzijn in de gemeente Hellendoorn. We zijn te vinden in wijken en buurten, initiëren activiteiten en mogelijkheden, zodat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. We leggen verbindingen en participeren in diverse overlegvormen. Ook werken we samen met andere maatschappelijke organisaties en onderhouden wij de contacten met het bedrijfsleven. In het pand is bovendien de vrijwilligersvacaturebank, Stichting Boom, Reisvereniging en Stichting Peuterspeelzalen Hellendoorn gevestigd.

in 2013 bestond Stichting De Welle 2013 5 jaar in de gemeente Wierden. Het lijkt nog maar kort geleden, maar wat is er veel gebeurd! Jongerencentrum Vlierdijk geopend, verhuizing van de Grote Maatweg naar de Dokter G.H. Beensweg en de verhuizing enkele weken later ( ivm de komst van de school De Passie ) naar het Binnenhof, opening Maatwerk Stichting De Welle, start met Peuterwerk, voortzetten van de taken van de UVV, waaronder Tafeltje Dekje en het terugverhuizen naar de Dokter G.H. Beensweg en het gemeentehuis. Daarnaast zijn er veel, heel veel activiteiten georganiseerd, verbindingen gelegd, netwerken gecreëerd, en vooral veel geluisterd en samengewerkt met de inwoners van de gemeente Wierden. Dit heeft geresulteerd in prachtige initiatieven in verschillende Kulturhuzen, wijken en buurten.

Wij werken vanuit twee locaties waar welke elke ochtend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar zijn. Kom gerust langs!

Vervoersservice Graag Gedaan officieel verder als AutoMaatje
1024 677 Stichting De Welle

Per 13 september 2019 gaat vervoersservice Graag Gedaan van Stichting De Welle verder onder de naam AutoMaatje. Aan wethouder Jelle Beintema de eer om als eerste deelnemer opgehaald te worden door vrijwillig AutoMaatje Wim de Vries. Met zijn eigen auto reed hij de wethouder naar Het Centrum aan de Constantijnstraat in Nijverdal voor de officiële…

Help jij Sint helpen?
916 612 Stichting De Welle

Het duurt nog even voordat Sinterklaas weer naar Nederland komen, maar de Sinterklaascommissie ‘Help Sint helpen’ is alvast begonnen met de voorbereiding van de Sinterklaasmiddag voor kinderen van statushouders en ouders met een kleine beurs. Daarvoor doen zij een beroep op alle inwoners van de gemeente Hellendoorn om speelgoed beschikbaar te stellen voor deze Sinterklaasmiddag. Graag…

Agenda De Welle Wierden
150 150 Stichting De Welle

Stichting De Welle organiseert verschillende activiteiten voor inwoners van de gemeente Wierden. Wilt u liever een overzicht op papier ontvangen? Deze kunt u gratis ophalen bij Stichting De Welle, Dokter G.H. Beensweg 21 in Wierden. (Onder voorbehoud van wijzigingen.) Dinsdag 17 september 2019 10.00 – 12.00 uur    Kom d’r in           …

De Welle helpt ouderen digitaal op weg
1024 683 Stichting De Welle

Met Google-maps de weg vinden, een fietsnetwerk-app voor mooie fietsroutes, googlen voor een leuk terrasje onderweg, appen met de thuisblijvers en natuurlijk foto’s maken. De mobiele telefoon is een soort mini-computer geworden met oneindig veel mogelijkheden. Bent u benieuwd wat de digitale wereld u kan bieden? Of wilt u juist oefenen met de mogelijkheden van…

Uw privacy
Gebruik maken van de diensten en activiteiten van Stichting De Welle kan niet anoniem. We hebben nu eenmaal gegevens van onze cliënten nodig. Bezoekt u een van onze activiteiten? Leest u Even Buurten/Signaal? Doet u vrijwilligerswerk voor ons? Of maakt u gebruik van onze andere diensten? Dan gaan we ervanuit dat u dit begrijpt. En dat u het goed vindt dat we ook uw persoonsgegevens verwerken.

Het klachtenreglement kunt u hier inzien.