• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Buurtwerk

Buurtwerk verbindt, stimuleert en faciliteert. Bewoners kunnen hierdoor in hun eigen buurt een actieve rol nemen, een bijdrage leveren aan het sociale leven in de buurt en op individueel niveau (blijven) leren. De inzet van Buurtwerk is gericht op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het perspectief is daarbij tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten. Dit doen wij volgens de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.

De sportbuurtwerker zorgt dat mensen meer gaan sporten en bewegen en actiever met hun gezondheid bezig zijn. Met sport als middel, of aansluitende activiteiten, wordt aan uiteenlopende sociale doelen gewerkt ter verbetering van het welzijn van diverse doelgroepen in de wijken. De sportbuurtwerker verbindt partijen om samen tot een mooi activiteitenaanbod te komen en neemt drempels weg om mee te doen. Hij kent het bestaande aanbod, creëert indien nodig nieuw aanbod en zorgt ervoor dat het sport- en beweegaanbod aansluit bij de behoeften en de mogelijkheden van onze inwoners. Daarnaast stimuleert hij sport- en beweegaanbieders om zich open te stellen voor nieuwe doelgroepen en begeleidt of adviseert hen hierbij.

Heeft u een initiatief of idee voor uw dorp, wijk of buurt? Of zijn er problemen in uw leefomgeving? Leg deze voor aan de gebiedscoördinator van De Welle! Zij denkt met u mee, biedt een luisterend oor en brengt mensen en organisaties met elkaar in contact. De gebiedscoördinator werkt in de gehele gemeente Hellendoorn en is er voor u!

Zie rechtsonder voor de contactgegevens van de gebiedscoördinator of stuur een e-mail naar buurtaanzet@stichtingdewelle.nl.

React Twente op bezoek bij WeeWeeCafee
Stichting De Welle

Tijdens het WeeWeeCafee op 5 oktober a.s. tussen 10.00 en 11.30 uur zal Irma Ruiter, directeur van React Twente, een presentatie geven over dit re-integratiebedrijf in het Kulturhus Kruidenwijk te Nijverdal. Vragen of gewoon nieuwsgierig? Kom dan langs op woensdag 5 oktober! Een kop koffie staat klaar en er zijn geen kosten aan verbonden. Wilt…

Tweede training Gewoon Doen!
Stichting De Welle

Voedselbank Hellendoorn is in het voorjaar gestart met ‘Wat aandacht krijgt, dat groeit’. In dit project volgden o.a. klanten van de Voedselbank een cursus met als doel hun situatie te verbeteren. Movisie, een landelijk kennisinstituut, begeleidde de opzet van de cursus. Stichting De Welle en een vrijwilliger van de Voedselbank waren als co-trainer betrokken.  Daarnaast…