• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Renovatie socioruimte De Cirkel

1024 685 Stichting De Welle

Dagelijks vinden er activiteiten plaats in De Cirkel, de socioruimte van De Welle aan de Nijkerkendijk 15/11 in Nijverdal. Na vele jaren van intensief gebruik is het tijd om deze geliefde ruimte een frisse, nieuwe look te geven. De renovatiewerkzaamheden gaan in september van start en zullen naar verwachting ongeveer 1,5 maand in beslag nemen.

Gedurende de renovatieperiode, inclusief de zomermaanden, gaan de activiteiten in De Cirkel gewoon door. Een van de bekendste activiteiten is “Samen Eten”, waar dagelijks een groep senioren gezamenlijk geniet van een warme maaltijd, bereid door enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast worden wekelijks diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals “Kom d’r in”, koffieklets, bingo, hersengymnastiek, schaken, kaarten, soos en sjoelen. Ook het gezellig samen pannenkoeken eten op de 3e dinsdag van elke maand blijft doorgaan tijdens de zomermaanden. Een actueel overzicht van alle activiteiten en aanvangstijden is te vinden op onze activiteitenagenda.

Zodra de renovatie begint, worden deze activiteiten tijdelijk elders ondergebracht. Alle benodigde informatie over de alternatieve locaties vindt u ook in de activiteitenagenda. Dat geldt ook voor de datum waarop de vernieuwde Cirkel weer in gebruik kan worden genomen. De planning hiervoor is medio oktober. De deelnemers van de activiteiten worden hierover uiteraard ook persoonlijk geïnformeerd.