• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Financiële training voor statushouders

1024 683 Stichting De Welle

Op dit moment volgt een groep statushouders een training bij De Welle over hoe financiële zaken werken in Nederland. Aan bod komen o.a.: hoe beheer ik mijn eigen bankrekening, hoe doe ik mijn administratie, wat zijn mijn inkomsten en uitgaven, wat is de belastingdienst en hoe werkt het met huurtoeslag, zorgtoeslag en met de verzekeringen die ik heb.

Deze financiële training is een verplichte aanvulling op de inburgeringscursus en belangrijk om als statushouder zelfredzaam te worden. De training wordt gegeven door een ervaren trainer die de Arabische taal spreekt, zodat de informatie goed kan worden vertaald en zo nodig ook in hun eigen taal kan worden uitgelegd.