• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Eenzaamheid bespreekbaar maken

1024 684 Stichting De Welle

Hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar? Daarover ging de theatervoorstelling van Theater Aan de Lijn op 29 januari jl. in het Ontmoetingscentrum in Wierden. Op uitnodiging van de werkgroep Eén tegen Eenzaamheid Wierden verzorgde het theatergezelschap een interactieve voorstelling voor beroepskrachten en vrijwilligers over hoe zij eenzaamheid kunnen herkennen en bespreekbaar kunnen maken.

Signaalkaart ‘Samen tegen eenzaamheid’
De werkgroep Eén tegen Eenzaamheid Wierden bestaat uit professionals vanuit verschillende organisaties, die ook passende ondersteuning kunnen bieden voor mensen met eenzaamheid gevoelens. Om meer bewustwording te creëren, maar ook om vrijwilligers en professionals handvatten te geven, presenteerde de werkgroep deze avond ook de Signaalkaart ‘Samen tegen eenzaamheid’. Hierop staat tevens het meldpunt waar vrijwilligers en beroepskrachten, maar ook inwoners, terecht kunnen voor vragen of advies met betrekking tot eenzaamheid.

Van alle leeftijden
Eenzaamheid is van alle leeftijden, dat bleek ook deze avond. Jongeren die graag meer verbondenheid met leeftijdsgenoten willen, zijn onder andere van harte welkom bij Join Us. Wat Join Us voor  jongeren kan betekenen, hoorden de aanwezigen van Christina Dogan, jongerenwerker bij De Welle.

Meer informatie
Wil je de signaalkaart ontvangen of heb je een vraag of idee? Voel je welkom om contact op te nemen met de werkgroep. Dit kan via info@stichtingdewelle.nl of 0546-571693.