• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Mag mijn peuter naar de peuterspeelzaal?

916 612 Stichting De Welle

Mijn peuter heeft een loopneus. Iemand in mijn gezin heeft verkoudheidsklachten. Mag ik mijn peuter naar de peuterspeelzaal brengen?
In onderstaande beslisboom (versie 12 februari 2021) wordt duidelijk wanneer u uw peuter wel of niet kunt brengen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

 

Klik hier voor een pdf: Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 – BOinK, AJN, RIVM_060221