• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Fietslessen voor nieuwkomers

1024 645 Stichting De Welle

Nederland is een echt fietsland. Om actief deel te kunnen nemen in onze samenleving is fietsen daarom één van de onderdelen die statushouders kunnen leren bij de afdeling Vluchtelingenwerk van De Welle.

Studenten Azerin en Ghisan, tweedejaarsstudenten bij de opleiding Sociaal Werk, zetten zich twee dagen per week in om statushouders in de gemeente Hellendoorn te ondersteunen. Naast taallessen, hulp bij administratieve en andere zaken met betrekking tot de integratie in Nederland, bereiden zij de verkeers- en fietslessen voor. Deze bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft de theorie waarbij de basisregels in het verkeer aan bod komen. Het tweede deel is de praktijk: leren fietsen!

“Uit ervaring merken wij dat statushouders zich niet altijd veilig genoeg voelen om op de fiets te stappen”, vertellen Azerin en Ghisan. “Daarom hebben we contact gezocht met fietsenmaker Aanstoot voor de sponsoring van enkele fietshelmen. De reactie van Aanstoot was ontzettend positief. Onlangs hebben we acht fietshelmen in ontvangst mogen nemen. We zijn hiervoor ontzettend dankbaar. Statushouders zullen zich met een fietshelm op een stuk veiliger voelen in het verkeer. Hierdoor wordt de drempel om te leren fietsen verlaagd en zullen meer statushouders zich aanmelden voor de fietsworkshops, zowel nu als in de toekomst.”