• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Kaliber, Bibliotheek en De Welle: meer samenwerking met maatschappelijke impact

1024 768 Stichting De Welle

Kaliber Kunstenschool, Bibliotheek Wierden en De Welle hebben de intentie uitgesproken om nauwer samen te werken. Met als doel: gezamenlijk nog meer voor de Wierdense gemeenschap kunnen betekenen. Kunst, cultuur en welzijn dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en participatie. Als belangrijke ingrediënten van een gezonde maatschappij zijn deze thema’s niet weg te denken in het leven van mensen. Door betere samenwerking willen we diverse activiteiten gezamenlijk oppakken met als doel om meer inwoners mee te laten doen bij wat Wierden allemaal te bieden heeft.

Toegankelijke locatie voor inwoners
De partners hebben in een intentieverklaring het plan ondertekend om een plek in te richten waar inwoners terecht kunnen met uiteenlopende vragen en behoeften op het gebied van cursussen, hulp, bewegen, ontspannen, kunst, cultuur en ontmoetingen. Een plek waar het bruist, waar reuring is en waar inwoners en organisaties elkaar kunnen versterken. Een plek waar de Wierdense inwoner zich welkom voelt.

Planning
Als eerste stap hebben de partijen de huidige bibliotheek in Wierden op het oog. De centrale ligging, ruime openingstijden en de grootte van deze locatie bieden daar de beste kans om proef te draaien. In deze setting behoudt De Welle vooralsnog haar eigen locatie en blijft Kaliber een deel van haar programma op andere locaties uitvoeren.

Meer informatie over de samenwerking tussen de bibliotheek Wierden, Kaliber Kunstenschool en Stichting De Welle? Neem contact op met L. Westerik, directeur Stichting De Welle, 0548-638811.