• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Vrijwilligerscollege De Welle: Positieve Gezondheid

614 409 Stichting De Welle

Wil je meer leren over positieve gezondheid, wat dit voor jou als vrijwilliger kan betekenen en over hoe je dit in jouw vrijwilligerswerk kunt toepassen? Volg dan het webinar ‘Positieve Gezondheid’ op dinsdag 6 juli van 19.00 tot 20.30 uur. Dit online vrijwilligerscollege wordt verzorgd door Kitty van der Steege en Kayra Rodijk, beweeg- en leefstijlcoaches van De Welle.

Wat is gezondheid eigenlijk?
Gezondheid is het aanpassingsvermogen aan de uitdagingen van het leven. Gezondheid is niet wát je meemaakt, maar hóe je ermee om kunt gaan. Niet wat je mankeert, maar hoe je functioneert. Het is als het ware meebewegen met het leven. Het gaat over de dagelijkse dingen doen, over kwaliteit van leven, over meedoen, over zingeving en over veerkracht. Waar krijg je energie van en wat kost je energie.

Programma:

  • Wat is gezondheid eigenlijk?
  • Oude en nieuwe definitie van gezondheid
  • Concept positieve gezondheid en de zes gezondheidsdimensies
  • Wat kan positieve gezondheid voor jezelf betekenen
  • Hoe kun je positieve gezondheid inzetten binnen je vrijwilligerswerk
  • Voorbeeldcasus bespreken naar aanleiding van het spinnenweb

Deelnemen
Wil je deelnemen? Geef je dan snel op! Dat kan bij Ria Maassen van den Brink via r.mvdbrink@stichtingdewelle.nl of via  0546-571693. Vermeld bij opgave je naam, naam vrijwilligersorganisatie, e-mailadres en telefoonnummer door. Geef ook kort aan welk vrijwilligerswerk je doet. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 28 juni – 12.00 uur.

Vrijwilligerscolleges De Welle
De Welle heeft een uitgebreid aanbod workshops en webinars voor vrijwilligers onder de naam ‘Vrijwilligerscolleges’. Zie voor meer informatie: www.stichtingdewelle.nl/vrijwilligerscollege.