• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Wie wint in Hellendoorn de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2023?

686 458 Stichting De Welle

Ook dit jaar wordt in de gemeente Hellendoorn weer de Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt. Met deze waarderingsactie wil de provincie Overijssel laten zien dat de inzet van vrijwilligers onmisbaar is en dat iedere vorm van vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd. HellendoornDoet!, onderdeel van De Welle, onderschrijft dit van harte en werkt daarom aan deze actie mee.

De Overijsselse Vrijwilligersprijs (OVP) is een samenwerking van de provincie Overijssel, Stimuland, Vosvi en meerdere Overijsselse Vrijwilligerssteunpunten waarbij zoveel mogelijk vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Drie winnaars ontvangen uit handen van een provinciaal Statenlid de Overijsselse Vrijwilligersprijs en worden daarmee gewaardeerd voor hun inzet. Daarnaast reikt de provincie ook in iedere gemeente een prijs voor ‘groene vrijwilligers’ uit.

Via dit formulier kunt u tot 25 september a.s. een stem uitbrengen. Dit kan zijn voor een vrijwilliger, een groep vrijwilligers, een organisatie, initiatief of een jongere die zich op eigen wijze inzet voor anderen. Het enige dat u hoeft in te vullen zijn uw contactgegevens, de naam van degene(n) die u wilt aanmelden en een korte toelichting waarom u vindt dat deze persoon, groep of organisatie in aanmerking komt voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs. Tussen 15 november en 7 december krijgen de winnaars deze Overijsselse prijs overhandigd.

Voor meer informatie kunt u bellen met De Welle, HellendoornDoet!: 0548-638800 of mailen naar hellendoorndoet@stichtingdewelle.nl.